הפרויקטים שלנו - חברת סלמאן והבה ובניו בע"מ


שיקום קווי דלק ברצועת IPC חיפה- 3 קידוחים אופקיים

שיקום קווי דלק ברצועת IPC חיפה- 3 קידוחים אופקיים

קידוח אינטגרלי לקו מים חדש בתל-אביב

קידוח אינטגרלי לקו מים חדש בתל-אביב

פרויקט כביש 6 מחלף העמקים

פרויקט כביש 6 מחלף העמקים

פרויקט נגב גז טבעי 2016

פרויקט נגב גז טבעי 2016

פרויקט סדום ירדן 2016

פרויקט סדום ירדן 2016

פרויקט פוליה A

פרויקט פוליה A

פרויקט קידוח בית הכרם

פרויקט קידוח בית הכרם

פרויקט מסילת העמק ומסילת עכו כרמיאל עכו כרמיאל

פרויקט מסילת העמק ומסילת עכו כרמיאל עכו כרמיאל