Skip to main content

ברחוב יפת בתל אביב העמוס תנועה ושגרת חיים ללא הפסקה חברת סלמאן והבה ובניו משדרגת ומבטיחה רחוב יבש ללא מי גשם גם בימים הכי גשומים של החורף! וכל העבודה בוצעה מתחת לפני הקרקע ללא הפרעה וללא רעש .שם פרויקט:             ניקוז ותיעול רח' יפת - ת"א – יפו  

שנת ביצוע:              2020

יזם:                        מי אביבים 2020 בע"מ

קבלן ראשי מבצע:    סלמאן והבה ובניו בע"מ

מטרת הפרויקט:     בצוע קו ניקוז מאסף - שיקלוט מי גשם וכל המים המתאספים מרחובות סמוכים  ובעיקר למניעת הצפות במקומות                                   הנמוכים ובכבישים .

 

שיטת ביצוע:

מנהור בחפירה סגורה בשיטתmicro tunneling   בחדשנות טכנולוגית מדויקת ואמינה.

מהות שיטת הביצוע:

 דחיקת הצינור GRP קוטר 1020 מ"מ בעומקים שונים מתחת לפני השטח   בשיטת המנהור וחפירה סגורה ללא פגיעה בגיאומטריה של הרחוב וללא הפרעה לסביבה .

מיוחדים:

הבצוע בשיטת ה- micro tunneling משאירה את הרחוב ההומה באדם וכלי רכב ,עסקים  וכו'  להמשיך לפעול כרגיל ללא הפרעות או תקלות או חסימות צירי תנועה ,שגרת היום יום ממשיכה כרגיל .!

 

 

 

תמונות הפרויקט


פרויקטים נבחרים

כל הפרויקטים

תמיד לשירותכם