Skip to main content


שם פרויקט:            מסילת העמק

מקום ביצוע:          בין חיפה למגדל העמק ובין עכו לכרמיאל

שנת ביצוע:            2015-2016

יזם:                       משרד השיכון והבינוי

קבלן ראשי :   חברת מנורה קבלן קידוחים: סלמאן והבה ובניו בע,מבעקבות החלטת ממשלת ישראל לחבר את הפריפריה לתשתיות תחבורה ,הוטל על משרד השיכון והבינוי ורכבת ישראל להקים מסילת רכבת חדשה בין חיפה למגדל העמק ובין עכו לכרמיאל

חברתנו סלמאן והבה ובניו בע"מ ביצעה את עבודות הנחת תשתית צינורות התקשורת והחשמל של שתי המסילות – מסילת העמק ומסילת הרכבת בקטע עכו- כרמיאל- תוואי שתי המסילות מורכב ורווי במכשולים כגון חציות נחלים ,חציות ,חציות תעלות ניקוז אזוריות ,תשתיות חשמל וקווי מים קיימים של מקורות וכו' מצטבר עבודתנו נחלקה לביצוע קידוחים אופקיים (HDD) וחפירות טרנצ'ר לאורך כל תוואי המסילות. תשתית: ⦁ מסילת העמק (חיפה – בית שאן): 1. חפירות טרנצ'ר: חברתנו ביצעה חפירות טרנצ'ר והנחת צנרת במקביל לתוואי המסילה באורך של 47.5 ק"מ. 2. קידוחים אופקיים: במסגרת פרויקט המסילה בוצעו קידוחים אופקיים באורך מצטבר של כ- 7.4 ק"מ. ⦁ מסילת עכו כרמיאל: 1. חפירות טרנצ'ר: במסילת עכו כרמיאל ביצענו חפירות טרנצ'ר והנחת צנרת במקביל לתוואי המסילה באורך של 14.6 ק"מ. 2. קידוח אופקיים: במסגרת פרויקט מסילת עכו כרמיאל בוצעו קידוחים אופקיים באול מצטבר של 2.53 ק"מ חברת סלמאן והבה ובניו בע"מ שמחה להיות חלק מסייע בהקמת התשתיות של הפרויקט הארצי של חיבור הפריפריה אל מרכז הארץ. חברתנו תמשיך לספק עבודות תשתיות בסטנדרט הגבוה ביותר ומהמובילים בתחומה בארץ.


תמונות הפרויקט


פרויקטים נבחרים

כל הפרויקטים

תמיד לשירותכם