Skip to main content


שם פרויקט:             פוליה 
מקום:                        טבריה 
שנת ביצוע:               2016
יזם:                            מקורות חברת המים
קבלן ראשי מבצע:   חברת סלמאן והבה ובניו בע"מ
מטרת הפרויקט:       ביטול זרימת מים מלוחים לכנרת.

מהות העבודה:
התארגנות וביצוע קידוח HDD ,התחלת הקידוח לתוך ביר חיבור ושאיבה, המשך אל תוך הכנרת ומשיכת צינור בעזרת סירות וציוד ימי.
מדיות ופירוט:
       שיטת ביצוע:          קידוחים אופקיים גמישים HDD 
       סוג קרקע:             קרקע סלעית
       סוג וקוטר צינור:    פוליאתילן 630 מ"מ
       אורך קידוח:           160 מ"א
       שיפוע:                   שיפוע מדויק 0%
מיוחדים: 
 
חברת סלמאן והבה ובניו ביצעה במקצועית ודיוק מרבי פרויקט קידוח מים מיוחד לתוך ימת הכנרת תוך עמידה במפרטי עבודה מורכבים.

תמונות הפרויקט


פרויקטים נבחרים

כל הפרויקטים

תמיד לשירותכם