Skip to main content

שם פרויקט:            קידוח אופקי עבור קו מים מי אביבים

מקום ביצוע:           תל אביב 

שנת ביצוע:             2016

יזם:                       תאגיד מי אביבים 2010 בע"מ

קבלן ראשי מבצע:   חברת סלמאן והבה ובניו בע"מ

 מטרת הפרויקט:     החלפת קן מים אספסת "16 לקו פוליאתילן חדש 400 מ"מ


:מהות העבודה

ביצוע קידוח אופקי אינטגרלי בתל אביב ברחוב הרברט סמואל ,מפינת העיר שנקר עד רחוב יוסף לוי עבור צינור מים של מי אביבים.

:מדיות ופירוט

 שיטת ביצוע:          קידוח אופקי אינטגרלי

סוג קרקע:             חול, אדמה ומי תהום

סוג וקוטר צינור:     פוליאתילן 400 מ"מ

אורך קידוח:          400 מ"א

:מיוחדים 

התארגנות וביצוע קידוח במקום עירוני ומאוד צפוף אזור בתי מלון וחוף הים ללא הפרעה לשגרת היום, ביצוע מושלם הכולל התחברויות עם הפרעה מינימלית לשגרת החיים בתל אביב


תמונות הפרויקט


פרויקטים נבחרים

כל הפרויקטים

תמיד לשירותכם